مسوولین کمیته های اجرایی انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک

مسوولان کمیته‌های اصلی انجمن


کمیته بازی‌های رایانه‌ای

 

سرپرست کمیته بازی‌های رایانه‌ای: جناب آقای سجاد مهدیخانی
سرپرست نایب رئیسی کمیته بازی‌های رایانه‌ای:  جناب آقای میثم نوازنی
سرپرست دبیری کمیته بازی‌های رایانه‌ای:  جناب آقای پویا عابدینی


کمیته بازی‌های کنسول

 

سرپرست کمیته بازی‌های کنسول:  جناب آقای سیدجواد نجفی
سرپرست نایب رئیسی کمیته بازی‌های کنسول : جناب آقای
سرپرست دبیری کمیته بازی‌های کنسول:  جناب آقای میلاد قندهاری


کمیته ورزش‌های رادیوکنترل:

 

سرپرست کمیته ورزش‌های رادیوکنترل:  جناب آقای کیوان رسا
سرپرست نایب رئیسی کمیته ورزش‌های رادیوکنترل:  جناب آقای مجید حسینخانی
سرپرست دبیری کمیته ورزش‌های رادیوکنترل:  جناب آقای احسان اعراب

کمیته رباتیک

سرپرست کمیته رباتیک:  جناب آقای سیدمحمود فخری
سرپرست نایب رئیسی کمیته رباتیک:  جناب آقای محمدعلی امیری
سرپرست دبیری کمیته رباتیک : جناب آقای سیدصدرالدین کنعانی


مسوولان کمیته‌های اجرایی انجمن

 

1-   سرپرست کمیته فنی انجمن : جناب آقای محمدرضا گلاب

2-   سرپرست کمیته فرهنگی و اخلاق انجمن : جناب حجت الاسلام و المسلمین تقی پور

3-   سرپرست کمیته حقوقی انجمن : جناب آقای کمال الله‌قلی

4-   سرپرست کمیته اقتصادی انجمن : جناب آقای

5-   سرپرست کمیته برنامه‌ ریزی انجمن : جناب آقای جاوید مقدمی

6-   سرپرست کمیته آموزش انجمن : جناب آقای امیرحسین بخشی پور

7-   سرپرست کمیته مسابقات انجمن : جناب آقای سیدمحمود رضوی

8-   سرپرست کمیته استعدادیابی انجمن : جناب آقای سعید سلمانی

9-   سرپرست کمیته استان‌های انجمن : جناب آقای حجت شاکر

10- سرپرست کمیته بازیکنان، داوران و مربیان انجمن :امیر شریفی‌مقدم

11- سرپرست کمیته بین‌الملل انجمن :محمدحسین آجورلویی

12- سرپرست کمیته نظارت و ارزشیابی عملکرد انجمن : جناب آقای مهدی اسماعیلی

13- سرپرستان کمیته روابط عمومی و اطلاع‌رسانی انجمن : سرکار خانم شعبانی  امور رسانه ای انجمن : جناب آقای سجاد بهی

14- سرپرست پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی(سایت) انجمن : جناب آقای محمدرضا زرگر