مسوولین کمیته های اجرایی انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک

مسوولان کمیته های اصلی انجمن


کمیته بازی های رایانه ای

 

سرپرست کمیته بازی های رایانه ای: جناب آقای سجاد مهدیخانی
سرپرست نایب رئیسی کمیته بازی های رایانه ای:  جناب آقای پویا عابدین
سرپرست دبیری کمیته بازی های رایانه ای:  جناب آقای امیرحسین نادری


کمیته بازی های کنسول

 

سرپرست کمیته بازی های کنسول:  جناب آقای سیدجواد نجفی
سرپرست نایب رئیسی کمیته بازی های کنسول : جناب آقای
سرپرست دبیری کمیته بازی های کنسول:  جناب آقای میلاد قندهاری


کمیته ورزش های رادیوکنترل:

 

سرپرست کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای کیوان رسا
سرپرست نایب رئیسی کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای مجید حسینخانی
سرپرست دبیری کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای احسان اعراب

کمیته رباتیک

سرپرست کمیته رباتیک:  جناب آقای سیدمحمود فخری
سرپرست نایب رئیسی کمیته رباتیک:  جناب آقای محمدعلی امیری
سرپرست دبیری کمیته رباتیک : جناب آقای سیدصدرالدین کنعانی


مسوولان کمیته های اجرایی انجمن

 

1-   سرپرست کمیته فنی انجمن : جناب آقای محمدرضا گلاب

2-   سرپرست کمیته فرهنگی و اخلاق انجمن : جناب حجت الاسلام و المسلمین تقی پور

3-   سرپرست کمیته حقوقی انجمن : جناب آقای بهنود خلف خانی

4-   سرپرست کمیته اقتصادی انجمن : جناب آقای سیدحسین جعفرکیا

5-   سرپرست کمیته برنامه ریزی انجمن : جناب آقای جاوید مقدمی

6-   سرپرست کمیته آموزش انجمن : جناب آقای امیرحسین بخشی پور

7-   سرپرست کمیته مسابقات انجمن : جناب آقای سیدمحمود رضوی

8-   سرپرست کمیته استعدادیابی انجمن : جناب آقای سعید سلمانی

9-   سرپرست کمیته استان های انجمن : جناب آقای حجت شاکر

10- سرپرست کمیته بازیکنان، داوران و مربیان انجمن : جناب آقای امیر شریفی مقدم

11- سرپرست کمیته بین الملل انجمن :

12- سرپرست کمیته نظارت و ارزشیابی عملکرد انجمن : جناب آقای مهدی اسماعیلی

13- سرپرستان کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن : سرکار خانم شعبانی  امور رسانه ای انجمن : جناب آقای سیامک آقایاری

14- مشاورانجمن : جناب آقای امید آریایی