مسوولان کمیته های اجرایی انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک


مسوولان کمیته های اصلی انجمن

 

کمیته بازی های رایانه ای

 

سرپرست کمیته بازی های رایانه ای: جناب آقای سجاد مهدیخانی

سرپرست نایب رئیسی کمیته بازی های رایانه ای:  جناب آقای

سرپرست دبیری کمیته بازی های رایانه ای:  جناب آقای

 

کمیته بازی های کنسول

 

سرپرست کمیته بازی های کنسول:  جناب آقای سیدجواد نجفی

سرپرست نایب رئیسی کمیته بازی های کنسول : جناب آقای

سرپرست دبیری کمیته بازی های کنسول:  جناب آقای میلاد قندهاری

 

کمیته ورزش های رادیوکنترل:

 

سرپرست کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای کیوان رسا

سرپرست نایب رئیسی کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای مجید حسینخانی

سرپرست دبیری کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای احسان اعراب

کمیته رباتیک

سرپرست کمیته رباتیک:  جناب آقای سیدمحمود فخری

سرپرست نایب رئیسی کمیته رباتیک:  جناب آقای محمدعلی امیری

سرپرست دبیری کمیته رباتیک : جناب آقای سیدصدرالدین کنعانی

 

مسوولان کمیته های اجرایی انجمن

 

1-   سرپرست کمیته فنی انجمن : جناب آقای محمدرضا گلاب

2-   سرپرست کمیته فرهنگی و اخلاق انجمن : جناب حجت الاسلام و المسلمین تقی پور

3-   سرپرست کمیته حقوقی انجمن : جناب آقای کمال الله قلی

4-   سرپرست کمیته اقتصادی انجمن :

5-   سرپرست کمیته برنامه ریزی انجمن : جناب آقای جاوید مقدمی

6-   سرپرست کمیته آموزش انجمن : جناب آقای ایلیا بخشی پور

7-   سرپرست کمیته مسابقات انجمن : جناب آقای سیدمحمود رضوی

8-   سرپرست کمیته استعدادیابی انجمن : جناب آقای سعید سلمانی

9-   سرپرست کمیته استان های انجمن : جناب آقای حجت شاکر

10- سرپرست کمیته بازیکنان، داوران و مربیان انجمن : 

11- سرپرست کمیته بین الملل انجمن :

12- سرپرست کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد انجمن : جناب آقای مهدی اسماعیلی

13- مسئولان کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن : سرکار خانم شعبانی  امور رسانه ای انجمن : جناب آقای سیامک آقایاری

14- مسئول پایگاه خبری و اطلاع رسانی(سایت) انجمن : جناب آقای امید آریایی