مسوولان کمیته های اجرایی انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک


مسوولان کمیته های اصلی انجمن


کمیته بازی های رایانه ای

 

سرپرست کمیته بازی های رایانه ای: جناب آقای سجاد مهدیخانی

سرپرست نایب رئیسی کمیته بازی های رایانه ای:  جناب آقای

سرپرست دبیری کمیته بازی های رایانه ای:  جناب آقای پویا عابدین


کمیته بازی های کنسول

 

سرپرست کمیته بازی های کنسول:  جناب آقای سیدجواد نجفی

سرپرست نایب رئیسی کمیته بازی های کنسول : جناب آقای

سرپرست دبیری کمیته بازی های کنسول:  جناب آقای میلاد قندهاری


کمیته ورزش های رادیوکنترل:

 

سرپرست کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای کیوان رسا

سرپرست نایب رئیسی کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای مجید حسینخانی

سرپرست دبیری کمیته ورزش های رادیوکنترل:  جناب آقای احسان اعراب

کمیته رباتیک

سرپرست کمیته رباتیک:  جناب آقای سیدمحمود فخری

سرپرست نایب رئیسی کمیته رباتیک:  جناب آقای محمدعلی امیری

سرپرست دبیری کمیته رباتیک : جناب آقای سیدصدرالدین کنعانیمسوولان کمیته های اجرایی انجمن

 

1-   سرپرست کمیته  فنی انجمن : جناب آقای محمدرضا گلاب


2-   سرپرست کمیته  فرهنگی و اخلاق انجمن : جناب حجت الاسلام و المسلمین تقی پور


3-   سرپرست کمیته  امورحقوقی انجمن : جناب آقای کمال الله قلی


4-   سرپرست کمیته  اقتصادی انجمن :


5-   سرپرست کمیته  برنامه ریزی انجمن : جناب آقای جاوید مقدمی


6-   سرپرست کمیته  آموزش انجمن : جناب آقای ایلیا بخشی پور


7-   سرپرست کمیته  مسابقات انجمن : جناب آقای سیدمحمود رضوی


8-   سرپرست کمیته  استعدادیابی انجمن : جناب آقای سعید سلمانی


9-   سرپرست کمیته استان های انجمن : جناب آقای حجت شاکر


10- سرپرست کمیته  بازیکنان، داوران و مربیان انجمن : جناب آقای محمد شریفی مقدم


11- سرپرست کمیته امور بین الملل انجمن : جناب آقای محمدحسین آجورلویی


12- سرپرست کمیته  نظارت و ارزیابی عملکرد انجمن : جناب آقای مهدی اسماعیلی


13- سرپرست کمیته  روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن : سرکار خانم شعبانی


14-سرپرست کمیته  امور رسانه ای انجمن : جناب آقای محمدسجاد بهی


15- سرپرست  پایگاه خبری (سایت) انجمن : جناب آقای امید آریایی