مسئولان کمیته های استانی


ردیف نام استان نام مسئول کمیته متناظراستانی شماره تماس
1
آذربایجان شرقی رامین  سلطان‌الذاکرین
۰۹۱۴4100017
2
آذربایجان غربی رامین  رزمی
09149412740
3
اردبیل بهرام  لطفی 09141563856
4
اصفهان ایمان  حجتی
۰۹۱۳2086949
5
البرز محمد  تراب‌بیگی 09197342240
6
ایلام صادق  صفربیگی 09181415261
7
بوشهر حامد  انوشیروانی
۰۹۱۷3762441
8
تهران جاوید  مقدمی ۰۹۳۵۳۶۳۹۸۵۳
9
چهارمحال و بختیاری سام  رستمی
09139815133
10
خراسان شمالی فاطمه نوروزی
09916181175
11
خراسان رضوی حمید  شجاعی
09366108085
12
خراسان جنوبی سجاد  معینی 09157912788
13
خوزستان فرشاد  بهمن
۰۹۱۶9047951
14
زنجان حسین  وفایی 09127418422
15
سمنان محمدرضا  روشنایی
09381452149
16
سیستان و بلوچستان احمد  شهرکی
09399997415
17
فارس امین  شهیدزاده
۰۹۱۷4468443
18
قزوین پیمان  اسعدی 09128862900
19
قم سیدمحمود  رضوی 09128536963
20
کردستان کیوان  نعمتی
09393772079
21
کرمان رضا  سلاجقه 09134426447
22
کرمانشاه محمدرضا  افشار ۰۹۳۶۷۱۰۵۰۵۱
23
کهکیلویه و بویراحمد سعید  رامین
09364704544
24
گلستان سیدمصطفی  علوی
09371758330
25
گیلان سعید  نیازی ۰۹۱۱۱۴۹۵۰۷۳
26
لرستان محمدولی سپهوند
۰۹۱۶3614966
27
مازندران سیدمحسن پیری
09129423403
28
مرکزی علی هادی
09181610111
29
هرمزگان

30
همدان حسین خورشیدکوکبیان
۰۹۱28881927
31
یزد مهدی فعالی 09132740715