تحقق رویای دیرینه کاربران بازی های برخط (آنلاین) در ایران

وزیر ارتباطات از اتصال مستقیم به دو شرکت خارجی ارائه دهنده خدمات بازی های آنلاین در راستای سهولت اتصال به پلتفرم های ارتباطی بازی های ویدیویی خبر داد.ادامه ی مطلب »

ثبت نام در رویدادها

معرفی کمیته ها

رتبه بندی ورزش های الکترونیک ایران


پایگاه های خبری مرتبط

حامیان معنوی


شبکه های اجتماعی

 
Layout
Version
Backgrounds                        
Headings Font
Content Font