ثبت نام در رویدادها

معرفی کمیته ها

رتبه بندی ورزش های الکترونیک ایران


پایگاه های خبری مرتبط داخلی
پایگاه های خبری مرتبط بین المللی


حامیان معنوی


شبکه های اجتماعی

هیچ تفاهم نامه ای میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا نشده

Bike
بنا به گفته محمد کفاش یعقوبی سرپرست انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک هیچ تفاهم نامه ای میان وزارت ورزش و جوانان و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ورزشهای الکترونیک با توجه به نبود موضوعیت امضا نشده است


به گزارش کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک بنا به گفته محمد کفاش یعقوبی سرپرست این انجمن تاکنون هیچگونه تفاهم نامه مشترکی میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ورزشهای الکترونیک با توجه به نبود موضوعیت نگارش و به امضا نرسیده است.

یعقوبی با بیان این مطلب اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 1378 موضوع مدیریت راهبردی و اجرایی بر تمامی رشته های ورزشی از جمله مبحث برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی به صورت رسمی در رشته های مختلف از جمله ورزشهای الکترونیک یک متولی دارد و آنهم وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونها و انجمنهای ورزشی تحت نظارت این وزارت خانه است.

یعقوبی در ادامه گفت: البته ما از همکاری متقابل بر پایه یک تفاهم نامه و درک متقابل طرفین در خصوص برخی مسایل اشتراک پذیر و قابل اجرا به صورت مشارکتی و همچتین نگارش و امضای تفاهم نامه با تمامی دستگاه های داوطلب و دخیل با موضوع مجموعه ورزشهای الکترونیک استقبال می کنیم و همیشه آمادگی کامل برای گفتمان و اجرا در چارچوب قوانین را داریم و یکی از مهم ترین دلایل ما برای این موضوع، مشخص شدن حوزه وظایف و اختیارات اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها و هدر رفت سرمایه ریالی و انسانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در بخش بازیها و ورزش های الکترونیک است.

سرپرست انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک در پایان گفت: موضوع امضای تفاهم نامه میان دو وزارت خانه یادشده که چند روز پیش در فضای مجازی و برخی پایگاه های خبری انتشار پیدا کرده بود تاکنون مطرح نبوده و کذب است و بنده بر اساس مسئولیتی که دارم و برای جلوگیری از سوءاستفاده و سودجویی احتمالی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که ممکن است در پشت سپر کذب امضای چنین تفاهم نامه ای پنهان شوند و کارهایی صورت دهند که به زیان مجموعه ورزشهای الکترونیک باشد بر خود وظیفه دیدم که امضای چنین تفاهم نامه ای و همچنین موضوع تشکیل سازمان لیگ بازی های رایانه ای که اساسا موضوعی اشتراک ناپذیر است و اجرایی شدن آن وظیفه ذاتی فدراسیونها و انجمن های زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان است، را تکذیب کنم.

اخبار مرتبط