ثبت نام در رویدادها


معرفی کمیته ها

مجموعه های منتخب کشور


حامیان معنوی


شبکه های اجتماعی

هیچ تفاهم نامه ای میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا نشده

Bike
بنا به گفته محمد کفاش یعقوبی سرپرست انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک هیچ تفاهم نامه ای میان وزارت ورزش و جوانان و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ورزشهای الکترونیک با توجه به نبود موضوعیت امضا نشده است


به گزارش کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک بنا به گفته محمد کفاش یعقوبی سرپرست این انجمن تاکنون هیچگونه تفاهم نامه مشترکی میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ورزشهای الکترونیک با توجه به نبود موضوعیت نگارش و به امضا نرسیده است.

یعقوبی با بیان این مطلب اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 1378 موضوع مدیریت راهبردی و اجرایی بر تمامی رشته های ورزشی از جمله مبحث برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی به صورت رسمی در رشته های مختلف از جمله ورزشهای الکترونیک یک متولی دارد و آنهم وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونها و انجمنهای ورزشی تحت نظارت این وزارت خانه است.

یعقوبی در ادامه گفت: البته ما از همکاری متقابل بر پایه یک تفاهم نامه و درک متقابل طرفین در خصوص برخی مسایل اشتراک پذیر و قابل اجرا به صورت مشارکتی و همچتین نگارش و امضای تفاهم نامه با تمامی دستگاه های داوطلب و دخیل با موضوع مجموعه ورزشهای الکترونیک استقبال می کنیم و همیشه آمادگی کامل برای گفتمان و اجرا در چارچوب قوانین را داریم و یکی از مهم ترین دلایل ما برای این موضوع، مشخص شدن حوزه وظایف و اختیارات اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها و هدر رفت سرمایه ریالی و انسانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در بخش بازیها و ورزش های الکترونیک است.

سرپرست انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک در پایان گفت: موضوع امضای تفاهم نامه میان دو وزارت خانه یادشده که چند روز پیش در فضای مجازی و برخی پایگاه های خبری انتشار پیدا کرده بود تاکنون مطرح نبوده و کذب است و بنده بر اساس مسئولیتی که دارم و برای جلوگیری از سوءاستفاده و سودجویی احتمالی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که ممکن است در پشت سپر کذب امضای چنین تفاهم نامه ای پنهان شوند و کارهایی صورت دهند که به زیان مجموعه ورزشهای الکترونیک باشد بر خود وظیفه دیدم که امضای چنین تفاهم نامه ای و همچنین موضوع تشکیل سازمان لیگ بازی های رایانه ای که اساسا موضوعی اشتراک ناپذیر است و اجرایی شدن آن وظیفه ذاتی فدراسیونها و انجمن های زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان است، را تکذیب کنم.

اخبار مرتبط